Felix Danczak
Felix Danczak

Felix jest dyrektorem operacyjnym firmy Zephr, wiodącej platformy obsługi subskrypcji. Wcześniej, jako szef strategii w Signal AI, Felix współpracował z zespołami kierowniczymi wyższego szczebla w Freuds, Brunswick, Warner Bros, BFI, Save the Children, Mars Inc, Skype oraz licznymi start-upami.